Blog

Det er mange som sliter på videregående som enten har slitt på skolen hele tiden, eller klart seg fint frem til nå. Det er ikke så rart at man når til et punkt der man trenger litt ekstra hjelp på videregående. Det er mange nye fag og kravene er høyere enn noensinne. Her kan du lese mer om hvordan du blir bedre på videregående med inspio.  

Hvad er inspio? 

Inspio, eller inspio.no, er en online plattform for inspirasjon til deg som går på videregående. Inspio er hjelp og inspirasjon utelukkende for elever på videregående skole, og du finner derfor ikke noe som er relevant for universitetsstudier eller ungdomsskolen. Det er mange som sliter litt ekstra på videregående, og derfor har inspio utviklet en plattform for å hjelpe.  

På inspio oppretter du en bruker og du kan benytte deg av og bli inspirert av andres oppgaver og laste opp dine egne oppgaver. Det er med andre ord en slags hjelpedatabase for deg som går på videregående og mangler

inspirasjon. På inspio blir det delt viten og faglig inspirasjon, for å gjøre deg best mulig rustet både til å klare deg godt i timene og på eksamen og innleveringer.   

Det er jo ingenting som er verre enn å stå dagen før innlevering med en helt blank oppgave uten å vite hva du skal skrive. Da er inspio en uvurderlig kilde til hjelp og inspirasjon.   

Bli bedre rustet til skolen og eksamener 

Med inspio blir man rett og slett bedre rustet til både timene på skolen og til eksamener, fordi man gjennom andres erfaring kan danne seg et overblikk, få inspirasjon til nye emner som man kanskje ikke hadde tenkt på før, og få nytte av andres erfaring med det faget du sliter med.  

Her får du hjelp til det du trenger, ved hjelp av spørsmål, oppgaver og notater fra andre som har slitt seg gjennom videregående og vet hvor frustrerende det kan være.