Blog

For få år siden ville vel de færreste hatt begrep om hva som menes, men da hadde man heller ikke verktøy tilgjengelig til å utnytte og for alvor ta i bruk teknologien bak disse løsningene, som har ligget på "tegnebrettet" i mange år allerede.
Man har en ide som kommer til planleggingsstadiet, og stopper der så opp fordi teknologien som er nøvendig for neste skritt ikke enda kan takle informasjonsomfanget.

I dag har vi mange viderekomne løsninger som gjør at vi bl.a. kan lagre informasjon slik at den er tigjengelig hvor som helst, for alle som har behov for den. Alle som har behov vil i de fleste tilfelle være kun de med brukernavn og passord. Sikkerhet først. Uvedkommende skal selvsagt ikke ha tilgang til din informasjon. 

Et datavarehus er kort forklart et omfattende datalager. Det behøver ikke være stort heller, men det er aller mest i store sammenhenger hvor vi snakker om datavarehus. Analogien som ligger til grunn er også ganske enkel å få med seg. Et varehus har kunder som handler og henter varer. Et datavarehus sitter på informasjon som man kan hente elektronisk.
Forestill deg en butikkjede som Biltema eller den fiktive nye matvaregiganten "Alt".

For en enkelt butikk holder det med et lokalt, kanskje internt datalager, men med utvidelser og mange filialer både her og der, da blir det fort:

 • mye papir som må skrives
 • møteplaner som må lages
 • informasjon som må samordnes
 • tilbud som må koordineres
 • reiser til og fra møter
 • planlegging av ekstra ansatte som kan ta over ved møtevirksomhet.

 

Matvaregiganten "Alt" har som mål å tilby alt mulig av matvareprodukter til sine kunder. Tenk deg utvalget til Rimi, Rema, Coop, Extra, Meny, Oluf Lorentzen, Kiwi, for ikke å snakke om utvalget til en del aktuelle utenlandske matvaregiganter, hundrevis av forskjellige tyske pølser og tusenvis av belgiske, sveitsiske, franske og italienske oster... 

Vi flytter datavarehuset over på nettskyen. Alle filialer registrerer seg opp mot dette store datalageret som nå ligger tilgjengelig via nettet vil øyeblikkelig få en kjempefordel... Nei. Ikke en.

Mange kjempefordeler...

 • informasjon samordnes automatisk
 • antall nødvendige møteplaner går ned
 • papir? det ligger jo fritt på nettet allerede, ferdig oppdatert for alle, samtidig
 • tilbud? Trykk på en knapp, og det oppdateres hos alle medlemmer
 • mindre reisetid til og fra møtevirksomhet
 • behovet for ekstra ansatte synker
 • lettere å flytte ansatte mellom filialer ved behov og ønske
 • koordinering, koordinering, koordinering. Enkelt, hurtig, lett

 

Med et datavarehus spiller det liten rolle hvor mye informasjon det er som skal samordnes. Det tar de moderne BI-systemene seg av. Lederrollen går fra å være en stressende koordineringsjobb til å gi en effektiv arbeidsdag hvor man får utført minst like mye, om ikke mer, på kortere tid.
20 000 produkter, kanskje 50 000 produkter. Det betyr lite om kjeden som helhet har 100 ansatte, 3 000 ansatte eller fler.
BI-løsninger gir hurtig oversikt, og kan kombineres med automatisk varsling dersom informasjon tilsier at man har et problem. Som leder legger man inn en grenseverdi for hva som oppfattes som et problem, og man vil bli varslet og kan hurtig sette inn tiltak ved behov. 

Felles løsning for kjeden som helhet gjør at alle sitter på de samme tallene. Hvorfor fungerer filialen i Bergen bedre enn filialen i Stavanger. Felles informasjon gjør at man med riktige BI-løsninger kan  trekke konklusjoner og hurtig finne løsninger på lokale utfordringer i solskinnshistorier hos andre.

Som leder bruker man:

 • mer tid på analyse (BI-tallenes tale er klar)
 • mindre tid på diskusjoner. (BI-tallene lyver ikke)
 • mer tid på kunderelasjoner og ens ansatte

 

Inspari har konsulenter og ansatte som kan hjelpe deg med å sette opp en BI-løsning som fungerer. de kan hjelpe til med organisering og strukturering av ny informasjon, de kan hjelpe til med omstrukturering av gammel informasjon. Basert på våre verdier og kunnskap vil de gjerne være din utførende konsulent, naturlige medspiller, sparringspartner eller også uavhengig rådgiver vedrørende deres eksisterende løsninger. Les mere om Business Intelligence her.