Blog

Går vi hundre år tilbake i tid, så er det begrenset hvor mye andre land hadde innflytelse på Norge. Etter flere hundre år i union med både Sverige og Danmark, så har nasjonalfølelsen og selvstendighet stått sterkt i den norske folkesjelen. Dette kan være en stor del av årsaken til at det norske folk har stemt nei til EU-medlemskap hele to ganger. Selv om vi den dag i dag ikke er fullt medlem av EU, så har vi stadig en EØS-avtale med samtlige EU-land. Dette betyr at Norge også må følge mange av de lovene som EU lager for medlemslandene. Det er her LEI-koden kommer inn i bildet.

 

Hva er en LEI-kode?

Bakgrunnshistorien for opprettelsen av LEI-koder er ikke spesielt gammel. I 2012 anbefalte Rådet for Finansiell Sikkerhet at man innførte et system som gjør det mulig å identifisere en virksomhet når denne selger eller kjøper verdipapirer. Senere her EU kommet på banen med en lov som gjør at alle juridiske personer skal ha en LEI-kode for å kunne handle på finansielle markeder. Koden er skapt med tanke på og kunne forhindre uregulert handel som kan svekke det finansielle marked. Markedet har nemlig tidligere vært preget av uregulert handel som gjør at profitten for enkelte blir høy, men konsekvensene er da at det skaper uro og ringvirkninger på et marked som i forveien er under stort press.

 

Dette systemet med LEI-koder er forholdsvis nytt, og for mange så kan det virke litt overveldende. Det behøver det ikke og være. Man kan enkelt kjøpe en LEI-kode hos for eksempel NordLEI. Her kan man nemlig enkelt opprette en LEI-registrering, samt opprettholde registreringen årlig. En LEI-kode gjør slik at selskapet trygt og enkelt kan handle med verdipapirer på det finansielle markedet uten å måtte bekymre seg for om selskapet blir identifisert som en juridisk enhet eller ikke.