Blog

Skjermstørrelse har betydning

Bildekvalitet og design er de to forholdene som det oftest legges vekt på når man skal kjøpe en ny TV. Likevel er det et annet kriterium som også er svært viktig, nemlig skjermstørrelsen. Det er faktisk ikke helt enkelt å bestemme seg for en skjermstørrelse.

 

Hvor skal TV-en stå?

Først skal man bestemme hvor fjernsynet skal stå. For å få mest mulig ut av opplevelsen, anbefales det at TV-en står slik at seeren sitter rett foran den. Man kan få TV-er med brede synsvinkler slik at bildet ikke blir dårligere hvis seeren ikke sitter rett foran den. Likevel vil det subjektive inntrykket av innlevelse styrkes hvis man har muligheten til å sitte rett foran TV-en.

 

Riktig vinkel og høyde

Hvis stua er innredet slik at TV-en ikke kan plasseres rett foran seeren, kan aksen rettes ved å dreie fjernsynet på en fot eller ved å stille det på et vinkelmøbel.

Et annet kriterium er høyden. Ideelt sett skal midten av skjermen være i øyenhøyde med seeren, eller i en vinkel så det maksimalt er 35 grader mellom seerens øyne og den øverste delen av bildet. Derfor er det ofte en god løsning å kjøpe et TV-møbel som en TV-benk. Du kan finne et godt utvalg av TV-benker her.

 

Belysning

Man skal også sørge for at det ikke kommer noe direkte lys som treffer skjermen. Det er alltid mulig å kompensere med lysstyrken, men det er mer behagelig uten direkte sollys.

Det er også mulig å dempe lyset med gardiner når man ser film. Når du har funnet den ideelle plasseringen må du velge størrelsen, som blant annet bestemmes av avstanden mellom seeren og TV-en.

 

Alt avhenger av oppløsningen

Hvis du velger en Ultra HD-modell får du fire ganger bedre oppløsning fire enn med et Full HD. Resultatet er en bildeskarphet som gjør det mulig å være mye tettere på skjermen, uten at man ser de punktene som utgjør bildet. Hvis du ser mer på TV enn bare nyheter, og du fokuserer på film, serier, sport eller spill, anbefales det å velge Ultra HD og sitte nærmere skjermen. Både innlevelsen og de følelsene det medfører vil bli mye kraftigere.

 

Nærmere TV-en

Med utvikling av LCD-TV med LED-bakgrunnsbelysning kan man glemme alt om reflekser fra katoderør, hvor man skulle sitte lengst mulig fra TV-en. Disse TV-ene projiserte elektroner opp på skjermen så det ble skapt lyspunkter som var veldig aggressive for øynene, spesielt hvis man satt veldig nærme. De flatskjermene som finnes i dag, henter deres lyskilder i lysdioder som ikke stresser øynene. Det er derfor verken skadelig eller sjenerende å sitte nærme skjermen.

Jo nærmere skjermen du sitter, jo mindre lysstyrke trenger du fra TV-en, og derfor kan man kompensere for avstanden ved å velge en lavere lysstyrke på TV-en. Minimumsavstanden avgjøres av den ideelle oppfattelsen av bildet i henhold til skjermens oppløsning. Med Full HD kan man gange skjermens diagonal i cm med 2,6 for å se hvilken avstand man som minimum skal sitte fra skjermen. Det skal ikke regnes i millimeter her. Når man sitter lengere borte, føler man seg litt mindre implisert.

 

Til sist

Hvis man velger Full HD, så kan du her se hva det svarer til. Hvis seeren er plassert ca. 2 meter bort, vil det være best med en 32” skjerm. Ved en avstand på 2,5 m skal man opp på 40”. På 3 meter skal skjermen være 46”, og på 3,5 m skal den være på 55”. Med en Ultra HD skal man med en avstand på 2 meter velge 55”, og med en avstand på 2,5 meter skal man velge 65”.